Vaasan kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

65012 Välkommen att vara Geronet-tutor!

Vill du bli en GERONET-tutor?

Tutorskapet arrangeras på frivillig basis, och inga specialkunskaper behövs.
Förutsättningarna för att bli tutor är enbart en modig och ivrig attityd, samt en vilja att hjälpa sina medmänniskor, dessutom är det bra om man behärskar grundfunktionerna i en mobiltelefon, på en iPad eller dator.
Som GERONET-tutor kan man vara både finsk– eller svenskspråkig, tutorutbildningen och verksamheten förverkligas på båda inhemska språken. 

En Geronet-tutor...

 - Uppdaterar och utvecklar sitt kunnande på Vasa sommaruniversitets IT-kurser för tutorer
 - Fungerar som lärarens stöd på de för allmänheten öppna GERONET-kurserna, som Vasa sommaruniversitet ordnar (vanligtvis en gång i veckan på eftermiddagen). Tutorerna fungerar som stöd på kurserna i tur och ordning, alltså inte varje gång utan bara enligt egen tidtabell och egna förutsättningar.
 - Behärskar grundfunktionerna på anordningarna och klarar av att förverkliga det som läraren lär ut på kurserna
 - Fungerar som frivillig stödperson på bibliotek, serviceanläggningar, dagcenter eller på andra överenskomna platser (platserna och tidtabellerna bestäms med varje tutor enskilt, så att verksamheten inte tar upp för mycket fritid: det kan t.ex. handla om 1,5 timmar i veckan
 - Kan hänvisa den handledda vidare till en sakkunnig, om eget kunnande inte räcker till
 - Kan söka efter lösningar på internet och visa den handledda hur man söker information från nätet
 - Agerar lugnt och uppmuntrande

Geronet INFOcafe

Skulle du vilja att lyssna mera om Geronet-projekten? 
Välkommen tiil Geronet infocafe, som arrangeras varje vecka i Café Proosa (Vasa, Biblioteksgatan 13, Huvudbiblioteket) följande:

ons 4.12. kl. 15.00-16.00
ti 10.12. kl. 15.00-16.00
må 16.12. kl. 10.00-12.00

För alla besökare, som intresserade av Geronet-projekten, erbjudas kaffe eller te. Varje gång på platsen är Geronet-projekten koordinatör Elvira.
Du är hjärtligt välkomna att fråga, prata och lyssna om Geronet-projekten!

Förmåner för Geronet-tutorer

 - Tutorernas kunnande uppdateras tack vare Vasa sommaruniversitets utbildningar
 - Arbetet i tutorverkstäderna stöder och utvecklar tutorernas IT-kunnande
 - Det tredje universitetets föreläsningar är kostnadsfria för tutorerna, som reguljärt deltar i kurstutorverksamhet och dejour på mottagningarna
 - Genom att möta olika slags människor kan tutorn berika sitt liv och få nya vänner
 - Tutorerna får kostnadsfritt delta i IT-kurser, såvida plats finns efter anmälningstiden gått ut

Avgift

Aktivitet är öppen och gratis för alla

Tidtabell


December 2019 - januari 2020 Vasa sommaruniversitet ordnar ett infotillfälle för blivande tutorer (närmare information om tid och plats fås senare)

Januari 2020 Vasa sommaruniversitet ordnar utbildningsdagar för tutorerna;

Januari-maj 2020 Vasa sommaruniversitet ordnar månatligen tutorverkstäder för gamla och nya tutorer

Januari-mars 2020 Vasa sommaruniversitet ordnar de första öppna GERONET- kurserna för Tredje åldern, tutorerna fungerar som lärarens stöd för att hjälpa deltagarna

Februari 2020 tutorverksamheten inleds på olika GERONET-mottagningar (man kommer överens om tidtabell och plats med varje blivande tutor skilt för sig)

Mars-juni 2020 Vasa sommaruniversitet ordnar följande öppna GERONET-utbildningar, under vilka tutorerna vid behov fungerar som stöd och hjälp för deltagarna

Juni-augusti 2020 paus i GERONET- kursernas tidtabell, om tutorerna vill kan de dock fortsätta verksamheten på mottagningarna även sommartid;

Höst 2020 Vasa sommaruniversitet ordnar utbildningsdagar för både gamla och nya tutorer

Höst 2020 Vasa sommaruniversitet ordnar följande öppna GERONET-utbildningar.

OBS Det kan eventuellt ske förändringar i plan och tidtabell under projektets

Tilläggsinformation


Elvira Kurmaeva, utbildningskoordinator, Vasa sommaruniversitet
tel. 044 754 5783  e-mail: elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi

Marina Sippus, koordinator, Österbottens Föreningar rf
tel. 044 974 7427  e-mail: marina.sippus@pohy.fi

Opettaja: Opettaja Avoin

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 10, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Toimipaikka avoin

Aika: 1.11.2019 - 31.12.2020

Ilmoittautuminen alkaa: 29.11.2019 0:00

Ilmoittaudu viimeistään: 31.3.2021 0:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit