Vaasan kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

10003529 Ungdomskulturer och medieanvändning

Tämä kurssi on peruttu

Lärandemål och allmänfärdigheter

Kursens mål är att ge en översiktlig bild av ungdomars användning av medier, ungdomars identitetsskapande och dagens ungdomskulturer, main stream och motståndskulturer. Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna redogöra för hur ungdomars användning av medier är sammankopplat med ungdomskulturer och identitetsskapande samt diskutera och kritiskt granska litteratur i ämnet.

Allmänfärdigheter:
Kritiskt tänkande

Undervisningsformer

Föreläsningar, grupparbete och gemensamma diskussioner, individuellt arbete, övriga arbetsformer. Kursen ordnas virtuellt. Kursens examination sker genom hemtentamen/essä. Kursmaterialet och kursens uppgifter delas i en sluten grupp på Facebook. För studeranden som inte använder Facebook görs kursmaterialet tillgängligt på annat sätt.  

Kursspråk

svenska

Föreläsare

PeD Camilla Granholm

Kurslitteratur

  1. Lalander, P. & Johansson, T. (2012 eller nyare). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Studentlitteratur.
  2. Lindgren, Simon. (2015). Ungdomskulturer. Malmö: Gleerup.
  3. Sernhede, Ove (2008) Ungdomskulturer som sökande rörelse i det moderna. I Ellvin, M. & Holmbom, L. (red.) Ungdomskulturer - äger eller suger? : möjliga möten inom svenskämnet. Svensklärarföreningens årsskrift 2008.
  4. Svenskarna och Internet 2019. (https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/) ELLER Statistikentralen(2019) Väestön tieto-ja viestintätekniikan käyttö (https://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tie_001_fi.html).
  5. Sorbring, Emma, Andersson, Åsa & Molin Martin red. (2014) Att förstå ungdomars identitetsskapande. En inspirations-och metodikbok. Liber.
  6. Some ja nuoret 2019 (https://wordpress.ebrand.fi/somejanuoret2019/tutkimuksen-ja-vastaajien-esittely/)
  7. Samt vid närundervisningstillfällena (ut)delat studiematerial.

 

Tidtabell och avgifter


sammanl. 20 studielektioner enligt följande:

Fredagen 7.8 kl. 16-20

Lördagen 8.8 kl. 9-14

Fredagen 14.8 kl. 16-20

Lördagen 15.8 kl. 9-14

Plats

Vasa

Avgift

160 €  + ÅAs terminsavgift (50e/ vår, 50e/höst)

Du kan betala avgiften med nätbetalning efter anmälningen. Om betalaren är någon annan än deltagaren, till exempel företag eller föräldrar, kan du hoppa över nätbetalning genom att stänga webbläsaren. I så fall skickar vi fakturan per post till den faktureringsadressen du gav.

Varför finns det två avgifter?

- Kursavgiften betalas av alla och används för att kunna betala lärarens lön, hyror och andra administrativa avgifter. Kursavgiften betalas av alla deltagare.
- Åbo Akademis öppna universitet fakturerar en terminsavgift som ger den studerande studierätt och innefattar bl.a. registrerande av studiepoäng och möjlighet till att få ett officiellt intyg från universitetet. Terminsavgiften faktureras maximalt två ggr per år. Om du exempelvis går två kurser under vårterminen (1.1. – 31.7.) får du en faktura, om du går en kurs under vårterminen och en under hösten (1.8. – 31.12) betalar du två terminsavgifter.
Observera att studerande inskrivna vid Åbo Akademi betalar sommaruniversitetets kursavgift (precis som alla andra), men slipper terminsavgiften till det öppna universitetet.

Tilläggsinformation


Camilla Järf-Wartiovaara,
camilla.jarf@vasasommaruniversitet.fi
tel. 044 754 5789

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 40, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Åbo Akademi, Vasa, Rantakatu 2, 65100 Vaasa

Päivä ja kello: Pe: 16.00 - 20.00 La: 09.00 - 14.00

Aika: 7.8.2020 - 15.8.2020

Kurssimaksu: 160,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 8.4.2020 0:00

Ilmoittaudu viimeistään: 31.7.2020 0:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit