Vaasan kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

50011719 Att arbeta med flyktingar

Det psykosociala arbetet som medel för att öka integrationen

Det psykosociala teamarbetets betydelse för flyktingens sociala kapital

Flyktingen och hens trauman och mentala styrkor

Det kulturella traumat och dessa psykosociala följder

Vilka av våra egna psykiska förmågor och kunskap är till nytta i arbetet?

Det - globalt sett - relativa i vår västerländska människosyn samt en användbar människosyn för socialt arbete i tider av globalisering

Att försöka förena individuella, samhälleliga, kulturella och religiösa nivåer

Kulturkompetens som arbetsredskap

Den personliga och sociala identitetens förvandlingsmönster

Det sociala, kulturella och kollektiva minnets roll samt det traumatiska minnets roll

Narrativitetens (berättelsens) betydelse för bedömning av trauma och förmågor

Att minnas eller glömma? Principer och riktlinjer för arbete med svårt traumatiserade flyktingar

Nya terapeutiska synsätt 

 

Målet med kursen
 

- Att försöka utveckla det sociala arbetet så det effektiverar integrationen

- Det psykosociala arbetets karaktär av teamarbete

 - Att se på flyktingen med hens trauman, men också styrkor och förmågor

- Att uppmärksamma det kulturella traumats inflytande

- Att rikta uppmärksamheten på de förmågor och den kunskap hos en själv som gagnar arbetet bäst

- Att öka den studerandes kulturkompetens

- Att väva samman individuella, samhälleliga, kulturella och religiösa nivåer till en helhet

- Att presentera en människosyn som är användbar i personligt och socialt arbete i tider av globalisering

- Att bli medveten om att vår västerländska människosyn globalt sett är en bland många människosyner

- Att bli medveten om minnets viktiga roll för det psykosociala arbetet

- Att bedöma olika nivåer av trauma med tanke på fortsatt terapeutiskt arbete

- Att bli medveten om att det hela tiden utvecklas nya former för terapeutiskt arbetet med svårt traumatiserade flyktingar.

 

Målgrupp
 

Kursen passar alla, som är intresserade av flyktingarbete, integration och att försöka utveckla det sociala arbetet.
 

Tidtabell & Avgifter


9.2.2021 -  kl 17.00 - 19.00, 9x2h

Plats

Vaasan yliopisto 

Lärare

Psykolog Sture Enberg

Avgift

200 €

Mer information


camilla.jarf@vaasankesayliopisto.fi
044 754 5789

 

Opettaja: Nimeä ei löytynyt Nimeä ei löytynyt

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 30, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Vaasan yliopisto, Wolffintie 34, 65200 Vaasa

Päivä ja kello: Ti: 17.00 - 19.00 To: 17.00 - 19.00

Aika: 9.2.2021 - 28.2.2021

Kurssimaksu: 200,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 24.3.2020 0:00

Ilmoittaudu viimeistään: 1.1.2021 0:00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit