Tampereen kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

0000 Kauppatieteiden koko tarjonta (avoin yliopisto-opetus)

Kiinnostaako kauppatieteiden opiskelu? 

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisia kauppatieteiden opintoja johtamisesta ja organisoinnista, markkinoinnista, laskentatoimesta ja talousoikeudesta.   

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylään vaadittavat opinnot johtamisessa ja organisoinnissa sekä markkinoinnissa ja suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta avoimina yliopisto-opintoina. 

Avoimet yliopisto-opinnot voivat myös tukea pääsykokeisiin valmentautumista.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden täydentää omaa ammatillista osaamista.  Kauppatieteiden avoimet yliopisto-opinnot sopivat hyvin myös yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.  

Kaikki lähiopetus tapahtuu Tampereella arki-iltaisin tai lauantaisin. Avoin yliopisto-opetus on maksullista. Katso tarkemmat sisältö- ja maksutiedot kunkin oppiaineen kurssitiedoista.

Lukuvuoden 2019-2020 opintotarjonta

Opintokokonaisuuksista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Katso tarkemmat sisältö- ja maksutiedot linkkien kautta kunkin oppiaineen kurssitiedoista.

 

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op
Johtamisen perusteet 7 op syksy - 2019
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op - 2019
Henkilöstöjohtaminen 7 op - kevät 2020
Strateginen johtaminen 7 op - kevät 2020

Johtaminen ja organisaatiot, aineopinnot  25 op
Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op - syksy 2019
Cross-Cultural Management 5 op - syksy 2019
Henkilöstöoikeus 6 op - kevät 2020
Organisaatiokäyttäytyminen 7 op - kevät 2020           

Laskentatoimi ja rahoitus,  perusopinnot 26 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op - syksy 2019
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op - syksy 2019
Johdon laskentatoimi 3 op - syksy 2019
Yrityspeli 2 op - syksy 2019
Tilinpäätösanalyysi 3 op - kevät 2020
Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö 2 op - kevät 2020
Rahoituksen perusteet 4 op - kevät 2020
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu 6 op - kevät 2020
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö 3 op - kevät 2020

Talousoikeuden opintojaksoja
Talousoikeuden perusteet 3 op - syksy 21019
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op - syksy 21019

Markkinoinnin perusopintokokonaisuus 25 op (verkko-opinnot)
Markkinoinnin perusteet 7 op - syksy 21019
Relationship Marketing 7 op - syksy 21019
Markkinoinnin strateginen johtaminen 6 op - kevät 2020
Vientimarkkinointi 5 op - kevät 2020

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus 25 op
Kuluttajakäyttäytyminen 5 op - syksy 2019                                                
Brändijohtaminen 5 op - syksy 2019                                       
Markkinointikommunikaatio 5 op  - kevät 2020
Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa 5op - kevät 2020
Myynnin johtaminen ja henkilökohtainen myyntityö 5 op  - kevät 2020

Kieli-, viestintä ja menetelmäopintojaksoja

Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opintosuunnitelma 2 op
Talousmatematiikan perusteet  5 op (verkkokurssi) alk. 16.9.
Taloustieteen perusteet 6 op alk. 4.5.
Tilastotieteen perusteet 5 op (verkkokurssi) alk. 27.1.
Englanti, Reading and writing skills in english (verkkokurssi) 3 op. Huom! Toinen ryhmä keväälle alk.1.2.
Englanti, Oral skills in English 2 op alk. 23.3.
Englanti, Society and State 3 op (verkkokurssi) alk. 7.1.
Ruotsia kauppatieteilijöille (verkkokurssi) 5 op Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä 24.11.2019. -> Lähtötasotesti pidetään 2.12.2019.
Akateemiset viestintätaidot 3 op, alk. 3.2.
Loista esiintyjänä 2 op, alk. 23.3.

Tutustumiskurssi

Tutustu kauppatieteisiin 3 op (maksuton verkkokurssi)
 

Onko tavoitteenasi yliopistotutkinto? 

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on yksi tie yliopistoon. Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta.  Suoritettuasi tietyn määrän opintoja voit hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Vaasan yliopistoon pääaineena johtaminen ja organisointi tai markkinointi. Hakuaika on vuosittain keväällä korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. 

 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylän valintaperusteet kauppatieteissä:

 

Yhteensä väh. 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot

 

  • joista n. 30 op haluttua pääainetta suoritettuna painotetulla keskiarvolla vähintään arvosanalla 3 (Tampereen kesäyliopistossa voi valita pääaineeksi johtamisen ja organisaatiot tai markkinoinnin)
  • tutkinnossa vaadittavia kieliopintoja: joko toisen kotimaisen kielen opintojakso tai vieraan kielen opintojakso
  • joko talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso
  • muita tutkintoon sopivia opintoja siten, että 60 op täyttyy

 

Ilmoittautuminen ja opintomaksun maksaminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson tai koulutuksen tiedoissa ilmoitetaan viimeinen ilmoittautumispäivä sekä opintomaksu. Jokaisen koulutuksen sivulla on kurssikohtainen ilmoittautumispainike, joka avaa ilmoittautumislomakkeen. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu voidaan myös laskuttaa esimerkiksi työnantajalta.

Ilmoittautumisohjeet
Perumisehdot

Antal platser: Maximalt antal platser 100, Lediga platser.

Undervisningsställe: Toimipaikka avoin

Termin: 1.8.2019 - 31.12.2020

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne