Tampereen kesäyliopisto

Kielet Haku
På svenska In English

120400 Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Jokainen voi oppia

Kiinnostaako sinua osallisuuden ja oppimisen tukeminen? Tiedätkö, miten voit huomioida oppijan yksilölliset tarpeet ja poistaa oppimisen esteitä? Tarvitsetko työssäsi erityispedagogista tutkimustietoa tai haluatko päivittää osaamistasi? Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

Opinnot alkavat 16.9.2019 klo 16.30-20.00 Tampereen kesäyliopiston opetustilassa Suvituuli, Yliopistonkatu 60 A, 4. krs. Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2020 asti. Opintoihin sisältyy viisi alajaksoa, jonka aikataulut löydät kyseisen jakson kohdalta.

Tavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  • hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  • eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  • kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita

Erityispedagogiikan perusopintojen sisältö

Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

 

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kunkin opintojakson tarkemmat sisällöt löydät opintokokonaisuuden alajaksot otsikon alla olevista linkeistä. 

Kohderyhmä

Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Vastaavuus

Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaiset.

Suoritustapa

Opintojen suoritustavat vaihtelevat opintojaksoittain (oppimistehtäviä, ryhmätehtäviä, tentti ja verkkokurssi). Opintoihin kuuluu vierailukäyntejä erityispedagogiikan kohteisiin. Opintoja tuetaan opintoryhmäohjauksella, ja joihinkin opintojaksoihin kuuluu myös ryhmäsuorituksia. Tampereen kesäyliopistossa erityispedagogiikan perusopintoja suorittaville järjestetään lisäksi eri opintojaksojen teemoihin liittyviä luentoja.

Hintatiedot

Hinta 465 euroa maksetaan verkkomaksulla ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston rekisteröintimaksun.

Tampereen kaupungilla vakinaisessa työsuhteessa olevat kasvatus- ja opetuspalveluiden vakituiset työntekijät voivat saada 200 € tuen kaupungilta osallistumismaksuun. Tällöin lisää ilmoittautuessa tieto työsuhteestasi (yksikkö, jossa toimit) lisätietoihin. Voit varmistaa oikeutesi tukeen Leena Tiaiselta: leena.tiainen(at)tampere.fi. Mikäli saat tuen, sinun ei tarvitse edetä ilmoittautuessasi maksuun asti, vaan riittää että lähetät henkilötiedot ilmoittautumislomakkeella. Lähetämme laskun osuudestasi sähköpostitse.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistossa Jere Salolta p. 0400 818 229 ja Marja Hoivalalta p. 040 761 5952.

 

Mitä perusopintojen jälkeen?
Suoritettuasi erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin voit halutessasi jatkaa aineopintoihin, jotka järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Aineopinnot voit aloittaa joustavasti ympäri vuoden. Aineopintojen suorittaminen ei anna erityisopettajan kelpoisuutta.

Sinulla on tietyin edellytyksin mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen jälkeen myös yliopiston tutkinto-opiskelijaksi erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan avoimen yliopiston väylähaun kautta.

Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/tavoitteena-tutkinto
 

Haluatko erityisopettajaksi?
Erityisopettajaksi voit opiskella joissakin yliopistoissa, esim. Jyväskylässä, erityispedagogiikan pääaineopiskelijana tai suorittamalla erilliset erityisopettajaopinnot.

Lisätietoa erityisopettajan opinnoista Jyväskylän yliopistossa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/eri/eok

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit:
120401: Erityispedagogiikan perusteet ERIP101
120402: Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot ERIP102
120403: Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu ERIP103
120404: Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa ERIP104
120405: Oppimisen ja osallistumisen tukeminen ERIP105

Ilmoittautuminen alkaa: 1.5.2019 0:00:00

Ilmoittaudu viimeistään: 20.9.2019 0:00:00

Opettaja: KM, erityisopettaja Hanna Virhiä-Särkäs

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 25, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Tampere

Aika: 16.9.2019 - 31.7.2020 (2 oppituntia)

Hinta: 465,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit