JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO

Kielet Haku
In English

352295a Dialang-testi

 

Testaa kielitaitosi ennen opintoihin ilmoittautumista Dialang-testillä

 

Suosittelemme, että testaat kielitaitosi eri kielitaidon osa-alueilla ennen opintoihin ilmoittautumista Dialang-testillä. Perusopinnot vaativat opiskelijalta vähintään tasoa B2, osin tasoa C1 eri kielitaidon osa-alueilla.
 

Dialang-testistö on ilmainen nettiselaimen välityksellä käytettävä ohjelma, joka soveltuu kielitaidon itsearviointiin. Arviointi tehdään eurooppalaisen viitekehyksen (EVK:n ja CEFR:n) 6-portaisella kielitaidon asteikolla - A1 (heikoin) - C2 (korkein taso, verrattavissa syntyperäisen taitoon).

Dialangissa on 5 osa-aluetta: lukeminen, kuuntelu, kirjoittaminen (tosin vain epäsuorilla tehtävillä), sanasto ja rakenteet, joista jokaisessa on n. 30 osioita. Kutakin osa-aluetta on 3 eri versiota: helppo (noin A2), keskivaikea (n. B1) ja vaikea (B2 ja ylöspäin).
 
Ennen varsinaista testiä on lukemisessa, kuuntelussa ja kirjoittamisessa itsearviointitehtävä (18 väittämää) ja sanaston tasotesti. Rakennetestin ja (varsinaisen) sanastotestin edellä on vain sanaston tasotesti. Sen / niiden tehtävä on mm. antaa testiohjelmalle kuva osallistujan karkeasta taitotasosta, jotta se voisi päättää antaako helpon / keskivaikean / vaikean varsinaisen testin ko. osallistujalla. Jos hyppää yli sekä itsearvion että tasotestin, saa automaattisesti keskivaikean testin.
 
Jos haluat varmistaa tai ennakoida ylittääkö taitosi varmasti yli B1 tason niin lukemisessa, kuuntelussa ja kirjoittamisessa,  kannattaa 1) vastata kaikkiin itsearviointikysymyksiin ’kyllä’ ja 2) hypätä yli tasotestistä. Näin saat varmasti vaikeimman testiversion näissä osataidoissa, mikä on sopivin vaikeustaso jos olet suhteellisen hyvin kieltä osaava.
 
Sanasto- ja rakennetesteissä puolestaan sinun kannattaa vastata niin hyvin kuin mahdollista tasotestiin, jotta saat itsellesi sopivimman testiversion. Sinun ei kannata arvata onko sana oikea vai ei, vaan kannattaa vastata ’kyllä’ vain jos olet varma, että sana on oikea englannin sana. Tasotesti on herkkä väärille vastauksille. Seuraus on, että voit saada helpoimman testiversion, jossa on vaikea osoittaa hyvää englannin osaamista tai tulos on epävarma.
 
HUOMAA, että Dialangin tulosta ei voi tallentaa. Sen voi kirjoittaa muistiin ja / tai ottaa ruutukaappauksen tulossivusta.
 
Dialang tuottaa muutakin palautetta -  esim. vertailun itsearvioinnin ja testituloksen välillä - mutta jos haluat käyttää sitä vain testinä, jonka tarkoitus on selvittää oletko jo suhteellisen korkealla EVK-tasolla eri osa-alueilla, niin kannattaa toimia kuten edellä on ohjeistettu.
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuuluu kokonaisuuteen:
352295: A. ENGLANNIN KIELEN PERUSOPINNOT 28 op, vuosina 2018-2019

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 10, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä

Aika: 8.1.2018 - 31.7.2019

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit