JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO

Kielet Haku
In English

502482 Ohjelmoinnin perusteet (3 op) verkkokurssi nuorille, lukiolaisille ja muille ohjelmoinnista kiinnostuneille 3.6.-5.8.2019

Lupa istua tietokoneella kesälläkin! Kesäkurssin jälkeen osaat ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet ja löydät yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun sopivat algoritmit, tietotyyppit ja rakenteet.

Kohderyhmä Tietotekniikasta kiinnostuneet nuoret, lukiolaiset sekä muut ohjelmoinnista kiinnostuneet.

Esitiedot Osallistuminen edellyttää peruskäytön hallintaa, mutta ei edellytä aiempaa ohjelmointitaitoa.

Laitevaatimukset Oma tietokone, jossa toimii www-selain. Suositeltavaa on, että opiskelija voi asentaa koneelleen kurssin työkaluja.
Kurssi ei edellytä maksullisten ohjelmien hankintaa.

Sisältö
- Rakenteisen ohjelmoinnin perusteet
- Johdatus algoritmeihin ja ongelmanratkaisuun
-  Perustietorakenteet ja niiden soveltaminen
- Ohjelman suunnittelun perusteet; valmius yksinkertaiseen C# -ohjelman toteuttamiseen

Osaamistavoitteet
Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan:
- selittää rakenteisen ohjelmoinnin ja olio-ohjelmoinnin perusperiaatteet
- löytää yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun sopivat algoritmit, tietotyypit ja tietorakenteet

Suoritustapa Kurssi toteutetaan verkkokurssina ja kurssin päättää loppukoe. Opiskelu tapahtuu opiskelijan itsensä valitsemana ajankohtana, kunhan hän palauttaa harjoitustehtävät opettajan määritteleminä päivinä. Kurssilaisten toivotaan osallistuvan alussa järjestettävään lähiohjauskertaan yliopistolla (osallistumisen voi perustelluista syistä korvata verkko-osallistumisella). Verkkokurssilla edetään kurssilla annetun ohjelman mukaisesti ja opiskelijat saavat kurssin aikana halutessaan lähiohjausta opettajalta. Kurssi sisältää sekä luentojen seuraamista että harjoitustehtäviä, joissa paneudutaan mm. peleistä tuttuihin ongelmiin. Kurssin lopuksi tehdään koe. Koetilaisuus on Jyväskylässä, mutta ulkopaikkakuntalaisten kanssa voidaan sopia kokeen järjestämisestä myös muilla paikkakunnilla.

Opettaja: IT-tiedekunnan nimeämät opettajat Laura Nurmi ja Enni Stylman

Aikataulu Lähitapaamisen ja loppukokeen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Lähitapaamisessa on mahdollisuus tarvittaessa saada myös apua kurssilla tarvittavien työkalujen asentamiseen omalle koneelle. 

Laajuus ja hyväksiluku Kurssin laajuus on 3 opintopistettä, jotka lukiolaiset voivat hyväksyttää 1 tai 2 lukiokurssiksi neuvotellen oman lukionsa opettajan tai rehtorin kanssa. Kurssin jälkeen opiskelijat voivat täydentää kurssin Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan Ohjelmointi 1 -kurssin laajuiseksi (6op) tekemällä harjoitustyön ja laajemman kurssin tentin. Valmis ohjelmointi 1 -kurssi (6 op) on liitettävissä osaksi useita yliopisto- ja korkeakoulututkintoja

Hinta 79 €

Järjestäjät Jyväskylän kesäyliopisto ja Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta.

 

Ilmoittautuminen alkaa: 9.4.2019 0:00:00

Ilmoittaudu viimeistään: 3.6.2019 0:00:00

Opettaja: Laura Nurmi ja Enni Stylman

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 20, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Toimipaikka avoin

Aika: 3.6.2019 - 5.8.2019

Hinta: 79,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit