JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO

Kielet Haku
In English

242435 Vertti-toiminnan ryhmänohjaajakoulutus 21.-22.3., 8.-9.4., 16.-17.5.2019

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä muut lapsiperheitä, lapsia tai vanhempia työssään kohtaavat toimijat.

Kouluttaja: VTM, sosiaalityöntekijä ja sosiaalipsykologi Bitta Söderblom. Tlp -menetelmien kouluttaja ja työnohjaaja.

Sisältö: Koulutus perehdyttää Vertti-ryhmätoimintaan, jolla voidaan tukea lapsia ja heidän vanhempiaan silloin, kun vanhemmuutta varjostaa erilaiset vaikeudet esim. mielialahäiriö tai päihteiden liikakäyttö. Vertti-ryhmätoiminta lisää yhteistä ymmärrystä ja avointa vuorovaikutusta perheen tilanteesta sekä vahvistaa lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä arjessa. Lähestymistapa on toiminnallinen. Keskeistä mallissa on lasten ja vanhempien osallistuminen toimintaan yhdessä. Vertti-toimintaa voidaan soveltaa myös muille kohderyhmille.

Toteutustapa: Koulutus rakentuu kuudesta Vertti-ryhmätoimintaan perehdyttävästä koulutuspäivästä, joihin sisältyy luentotyyppisiä osioita, ryhmätapaamisten työstämistä ja tarvittaessa myös työnohjauksellista työskentelyä. Koulutuksen teemoina mm. perhekohtaiset alku- ja loppukeskustelut, ryhmätyöskentely, ryhmien elämänkaari ja ohjaajien rooli, toiminnallinen lähetsymistapa.

Koulutuspäivät:
Päivät 1-2:     21.-22.3. klo 8.30-15.30
Päivät 3-4:     8.-9.4. klo 8.30-15.30
Päivät 5-6:     16.-17.5. klo 8.30-15.30

 

 

Ilmoittautuminen alkaa: 23.11.2018 0:00:00

Ilmoittaudu viimeistään: 7.3.2019 0:00:00

Opettaja: Bitta Söderblom

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 14, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä

Päivä ja kello: Ma: 08.30-15.30 Ti: 08.30-15.30 To: 08.30-15.30 Pe: 08.30-15.30

Aika: 21.3.2019 - 17.5.2019 (48 oppituntia)

Hinta: 570,00 €

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit