JYVÄSKYLÄN KESÄYLIOPISTO

Kielet Haku
På svenska In English

250000 Aistiva ja elävä keho – auttajan kehotietoisuus (6 op), 14.10.2021 - 21.6.2022 (Huom. toistamiseen muuttunut aikataulu!)

Koulutus on täydennyskoulutusta ihmissuhde- ja terveydenhoitoalan ammattihenkilöille. Koulutus täydentää ja koostaa jo olemassa olevia psykofyysisiä lähestymistapoja. Työskentelyn keskiössä on auttamistyötä tekevän ammattihenkilön oman kehotietoisuuden kehittäminen erilaisten teemojen inspiroimana ja kannattelemana. Samalla käynnistyy henkilökohtainen prosessi, jota ryhmässä oleminen tukee.

Sisältö: Kehotietoisuus on auttamistyön perusta ja se toimii apuna ihmissuhteissa syntyvien ilmiöiden tunnistamiselle ja käsittelylle. Toimivan kehotietoisuuden avulla auttaja pitää huolta itsestään ja virittyy sensitiivisesti autettavan taajuudelle. Oma keho peilaa myös auttajan henkilökohtaisen historian ja jaksamisen tarpeita. Kehotietoisuus onkin ihmissuhdetyötä tekevän auttajan oman jaksamisen ja itsetuntemuksen pohja.

Koulutuksessa
- tutkitaan ihmissuhteiden keskeisiä ilmiöitä auttajan kehollisuuden avulla sekä avaamalla ja rikastamalla auttajan tietoisuutta omasta kehostaan.
- sidotaan yhteen kokemuksellisuuden, kehollisuuden, relationaalisuuden ja psykoterapian prosesseihin liittyviä teemoja.
- harjoitellaan seuraavia itsesäästelyn ja vuorovaikutuksen taitoja: pysähtyminen, rauhoittuminen, läsnäolo, aistiminen, havainnointi, kuunteleminen, ilmaisullisuus, liittyminen, irrottautuminen, etäisyyden ja läheisyyden välillä liikkuminen, itsen ja muiden välillä liikkuminen, pyytäminen ja auttaminen sekä itsestä huolenpito.

Koulutus sisältää runsaasti kokemuksellisia harjoituksia sekä sopivasti niitä jäsentäviä teoriatietoiskuja. Viitekehys on integratiivinen ja psykofyysinen. Kouluttajat ammentavat työskentelytapoja ja niiden perusteita kiintymyssuhde- ja objektisuhdeteoriasta, mentalisaatiosta, psykofyysisistä terapiamenetelmistä ja psykoterapian yhteisistä prosesseista. Sekä teoria että käytäntö ovat lähtökohdiltaan integratiivista, joten kokonaisuutta voi soveltaa monen suuntauksen ja ammatin edustajien tarpeisiin. Tietous ja kokemuksellisuus on yleisinhimillistä kanssakäymistä tukevaa. 

Koulutuksen jälkeen osallistuja:
- on kehittänyt kehotietoisuuttaan ja itsehavainnointikykyään, ja sitä kautta itsesäätelytaitoja ja suhteessa olemisen kykyä sekä henkilökohtaisessa että ammatillisessa elämässä
- kykenee hahmottamaan paremmin mitä omassa mielessä ja kehossa tapahtuu ja miten se vaikuttaa omaan tapaan olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa
- osaa hyödyntää keskeisiä kehokeskeiseen työskentelyyn tarvittavia välineitä ihmissuhdetyössä

Aikataulu ja toteutus:
Koulutus toteutetaan ajalla 14.10.2021 - 21.6.2022 (Huom, toistamiseen muuttunut aikataulu!)
Lähitapaamiset järjestetään Jyväskylässä 14.-15.10.2021, 25.-26.11.2021, 16.-17.12.2021, 27.-28.1.2022., 31.3.-1.4.2022 ja  20.-21.6.2022
Koulutus sisältää lähitapaamisten lisäksi kirjallisuuteen tutustumista, tapaamisiin virittäviä ennakkotehtäviä sekä oppimispäiväkirjan pitämistä. Oppimispäiväkirjatyötä tehdään oman prosessin tukemiseksi ja siten enimmäkseen itselle.

Kohderyhmä: Psykoterapeutit, psykologit, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, lääkärit, opettajat, ohjaajat ja muut ihmissuhde- ja terveydenhoitoalan ammattihenkilöt. Menetelmistä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta, mutta kokeneisuus ei myöskään ole este. Moniammatillisuus ja erilaiset kokemukset ovat tässä prosessissa rikkaus.

Ilmoittautuminen: Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake 30.9.2021 mennessä.
Koulutukseen osallistuvilta edellytämme ammatillista kokemusta joltain kohderyhmäkuvauksessa mainitulta alalta. Ilmoittautuessasi kirjoitathan lisätietoihin lyhyesti taustastasi. Kouluttajat valitsevat osallistujat koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin ammatillisen taustan huomioiden. Saat hyväksymisestäsi kuittauksen sähköpostiisi.
Koulutukseen otetaan enintään 16 opiskelijaa. Mikäli olet epävarma koulutuksen soveltuvuudesta sinulle, ole yhteydessä kesäyliopiston toimistoon.
 
Hinta ja maksaminen: 2150 € / osallistuja. 
Koulutusmaksu on mahdollista maksaa kokonaisuudessaan ilmoittautumisen yhteydessä Paytrailin kautta verkkomaksuna.
Mikäli haluat maksaa koulutusmaksun 4 erässä laskutetaan se postitse lähetettävillä laskuilla seuraavan aikataulun mukaan:
1. erä, 550 €, 7.10.2021 mennessä,
2. erä, 550 €, 7.12.2021 mennessä,
3. erä, 525 €, 7.2.2022 mennessä,
4. erä, 525 €, 7.4.2021 mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin.
Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Kouluttajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Hannele Mäntysaari-Hetekorpi, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti.

Molemmat kouluttajat toimivat psykoterapiakouluttajina. Minnan viitekehykset ovat kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen psykoterapia ja Hannelen integratiivinen ja psykofyysinen psykoterapia. Hannele on parhaillaan psykofyysisen psykoterapian syventävässä koulutuksessa ja Minna psykofyysisen psykoterapian kouluttaja- ja työnohjaajakoulutuksessa. Kummallakin on runsaasti kokemusta tietoisuustaitojen ja psykofyysisen hengitysterapian ohjaamisesta. Myös mentalisointikyvyn edistäminen auttamisessa ja hoidossa on kouluttajien yhteinen kiinnostuksen kohde.Opettaja: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Hannele Mäntysaari-Hetekorpi, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Paikkatilanne: Osallistujamaksimi 16, kurssilla on tilaa.

Opetuspaikka: Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä

Päivä ja kello: Ma: 09.00 - 15.45 Ti: 08.30 - 15.45 To: 09.00 - 15.45 Pe: 08.30 - 15.45

Aika: 14.10.2021 - 21.6.2022 (95.94 oppituntia)

Kurssimaksu: 2150,00 €

Ilmoittautuminen alkaa: 20.5.2020 0.00

Ilmoittaudu viimeistään: 30.9.2021 0.00

Näytä kurssin kalenteri

Lisää kurssi omaan kalenteriisi

Näytä saman aineen muut kurssit

1
Ilmoittaudu