Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

17901000 Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2023

Järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti monimuoto-opintoina. HUOM! Opintoryhmätapaamiset järjestetään etäopetuksena. 

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Kurssimaksut: Kokonaisuusmaksu 565 €, sisältää Turun yliopiston maksun 250 €

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen


Kurser som ingår i helheten:
17901010: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op
17901020: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
17901030: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op
17901040: Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op
17901050: Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Lärare: avoin Opettaja

Antal platser: Maximalt antal platser 25, Kursen är fullsatt. Du kan anmäl dig till reservplats..

Undervisningsställe: ks. opintojaksot
Undervisningsspråk: Finska

Termin: 10.1.2023 - 31.12.2023

Kursavgift: 565,00 € (University tuition fee 250,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 315,00 €

Ects-poäng: 25.00

Anmälningstiden börjar: 7.10.2022 10.00

Anmälningstiden slutar: 9.1.2023 23.59

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne