Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

85908240 Tanssin ohjaamisen soveltaminen erilaisissa ryhmissä ja erilaisissa elämänkaaren vaiheissa, 1 op

Ajankohta: Etäluennot ma 11.12.2023 klo 16.00–20.00 ja ke 31.1.2024 klo 16–20

Sisältö:  Opintojakso tuo yhteen anatomian, kinesiologian ja fysiologian perusopintoja sekä tarkastelee tanssimista ja tanssin ohjaamista erityisesti eri ikävaiheissa elämänkaaressa (tai elämänkaaren aikana) ja erilaisissa sairauksissa.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely (verkkotehtävät / essee), aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille

Opettaja: dosentti (Monitieteinen terveys- ja hyvinvointitutkimus), TanssT, TaM (tanssipedagogiikka), TtM (liikuntalääketiede) ja ft Hanna PohjolaHör till helheten:
85908200: Tanssin anatomiaa ja fysiologiaa elämänkaaren eri vaiheissa (10 op), syksy 2023


Lärare: Useita opettajia

Antal platser: Maximalt antal platser 16, Lediga platser.

Undervisningsställe: Etäopetus / Distance learning
Undervisningsspråk: Finska

Termin: 1.12.2023 - 15.12.2023

Kursavgift: 60,00 €

Kampanjahinta: 50,00 € Kampanjahinta

Ects-poäng: 1.00

Anmälningstiden börjar: 30.8.2022 10.00

Anmälningstiden slutar: 30.8.2023 10.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne

1
Anmäl dig