Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

85908230 Fysiologia ja kuormitusfysiologia, 3 op

Ajankohta: Orientaatioluento etäyhteydellä 6.11.2023 ma klo 16–20,
lähiopetus 11.-12.11.2023 la–su klo 9–16,
tapaaminen etäyhteydellä 27.11.2023 ma klo 16–20  

Paikka: Tarkentuu myöhemmin

Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi peruskuormitusfysiologiaa tanssiharjoittelun näkökulmasta sekä eri fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen periaatteita (voima, nopeus, kestävyys, liikkuvuus jne.). Opintojakson itsenäisiin tehtäviin kuuluu mm. kehittävän harjoitusohjelman rakentaminen, joka käydään läpi viimeisessä verkkotapaamisessa.

Osaamistavoitteet:
-    Opiskelija ymmärtää oman toiminnan vaikutuksen tanssiharjoitteluunsa ja omaan hyvinvointiin
    o    Opiskelija ymmärtää anatomian, biomekaniikan ja kinesiologian peruskäsitteitä ja tutkii niitä toiminnallisesti
-    Opiskelija ymmärtää hengityksen fysiologiaa
    o    opiskelija ymmärtää hengityksen merkityksen ja vaikutuksen omaan tanssiharjoitteluunsa ja tutkii tätä toiminnallisesti
-    Opiskelija osaa anatomiset perustasot, ja nivelten liikkeen suhteessa niihin ja ryhtyy soveltamaan tietoa
-    Opiskelija ymmärtää karkeasti erilaiset niveltyypit
-    Opiskelija ymmärtää lihasten perustoiminnan
    o    Opiskelija hahmottaa kehon keskivartalon ja yläraajan toimintaa
    o    Opiskelija ymmärtää perusasiat lihasten toiminnasta omassa kehossaan ja tutkii sitä toiminnallisesti
-    Opiskelija hahmottaa kehon muskuloskeletaalisen kokonaisrakenteen
    o    Erityisesti selkärangan ja yläraajan rakenteen ja toiminnan sekä näiden merkittävimmät termit/keholliset maamerkit
    o    erityisesti keskivartalon ja yläraajan lihakset ja näiden tehtävät
    o    opiskelija tutkii näitä toiminnallisesti
-    Opiskelija laatii liikeanalyysin itseä kiinnostavasta tanssiliikkeestä
    o    opiskelija tunnistaa omassa liikkeessään liiketasot, nivelten liikesuunnat, lihastyötavat sekä työskentelevät lihakset

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetusviikonloppuun ja verkkotapaamisiin sekä itsenäiset tehtävät Moodlessa

Materiaali:
-    Blandine Calais-Germain: 2008, Anatomy of movement
-    Lisäksi sähköinen/opettajan tunneilla jakama materiaali
-    hanki itsellesi ja ota mukaan pitkä jumppakuminauha

Opettajat: ft Johanna Osmala ja ft Jaana Mäkelä

 
Hör till helheten:
85908200: Tanssin anatomiaa ja fysiologiaa elämänkaaren eri vaiheissa (10 op), syksy 2023


Lärare: Useita opettajia

Antal platser: Maximalt antal platser 16, Lediga platser.

Undervisningsställe: ks. kurssin tiedot
Undervisningsspråk: Finska

Termin: 6.11.2023 - 27.11.2023

Kursavgift: 175,00 €

Kampanjahinta: 165,00 € Kampanjahinta

Ects-poäng: 3.00

Anmälningstiden börjar: 30.8.2022 10.00

Anmälningstiden slutar: 30.8.2023 10.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne

1
Anmäl dig