Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

85908220 Anatomia ja tanssikinesiologia II, 3 op

Ajankohta: Orientaatioluento etäyhteydellä ma 2.10. klo 16–20,
lähiopetus 7.–8.10.2023 molemmat päivät klo 9–16,
etätapaaminen ma 23.10. klo 16–20

Paikka: Tarkentuu myöhemmin

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan lantion alueen ja alaraajan anatomiaan toiminnallisuuden kautta tanssin näkökulmasta. Lähiopetusviikonloppu koostuu teoriasta ja toiminnallisista harjoitteista. Opintojaksolla on itsenäistä opiskelua Moodlessa sekä lopputehtävä, joka käydään läpi viimeisessä verkkotapaamisessa.

Osaamistavoitteet:
-    Opiskelija ymmärtää oman toiminnan vaikutuksen tanssiharjoitteluunsa ja omaan hyvinvointiin
    o    Opiskelija ymmärtää anatomian, biomekaniikan ja kinesiologian peruskäsitteitä ja tutkii niitä toiminnallisesti
-    Opiskelija osaa anatomiset perustasot, ja nivelten liikkeen suhteessa niihin ja ryhtyy soveltamaan tietoa
-    Opiskelija ymmärtää karkeasti erilaiset niveltyypit
-    Opiskelija ymmärtää kehon toimintaa lantion ja alaraajojen osalta
    o    Opiskelija hahmottaa alaraajojen anatomiaa, nivelten liikettä sekä lihasten toimintaa  
    o    Opiskelija ymmärtää perusasiat lihasten toiminnasta omassa kehossaan ja tutkii sitä toiminnallisesti
-    Opiskelija hahmottaa kehon muskuloskeletaalisen kokonaisrakenteen
    o    Erityisesti lantion, lonkan, polven ja nilkan rakenteen ja toiminnan sekä näiden merkittävimmät termit/keholliset maamerkit
    o    Näiden aluiden lihakset ja näiden tehtävät
    o    opiskelija tutkii näitä toiminnallisesti
-    Opiskelija laatii liikeanalyysin itseä kiinnostavasta tanssiliikkeestä
    o    opiskelija tunnistaa omassa liikkeessään liiketasot, nivelten liikesuunnat, lihastyötavat sekä työskentelevät lihakset

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetusviikonloppuun ja verkkotapaamisiin sekä itsenäiset tehtävät Moodlessa

Materiaali: 
-    Blandine Calais-Germain: 2008, Anatomy of movement  
-    Lisäksi sähköinen/opettajan tunneilla jakama materiaali

Opettajat: ft Johanna Osmala ja ft Jaana Mäkelä
Hör till helheten:
85908200: Tanssin anatomiaa ja fysiologiaa elämänkaaren eri vaiheissa (10 op), syksy 2023


Lärare: Useita opettajia

Antal platser: Maximalt antal platser 16, Lediga platser.

Undervisningsställe: ks. kurssin tiedot
Undervisningsspråk: Finska

Termin: 2.10.2023 - 23.10.2023

Kursavgift: 175,00 €

Ects-poäng: 3.00

Anmälningstiden börjar: 30.8.2022 10.00

Anmälningstiden slutar: 30.8.2023 10.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne

1
Anmäl dig