Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Sök
Suomeksi In English

85908210 Anatomia ja tanssikinesiologia I, 3 op

Ajankohta: Orientaatioluento etäyhteydellä (Teams) ma 4.9.2023 klo 16–20,
lähiopetus 9.–10.9.2023 molemmat päivät klo 9–16,
etätapaaminen ma 25.9.2023 klo 16–20

Paikka: Tarkentuu myöhemmin

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan selkärangan, yläraajan ja hengityksen anatomiaan toiminnallisuuden kautta ja tarkastellaan liikettä tanssin näkökulmasta. Lähiopetusviikonloppu koostuu teoriasta ja toiminnallisista harjoitteista. Lisäksi opintojaksolla on itsenäistä opiskelua Moodlessa sekä lopputehtävä, joka käydään läpi viimeisessä verkkotapaamisessa.

Osaamistavoitteet: 
-    Opiskelija ymmärtää oman toiminnan vaikutuksen tanssiharjoitteluunsa ja omaan hyvinvointiin
    o    Opiskelija ymmärtää anatomian, biomekaniikan ja kinesiologian peruskäsitteitä ja tutkii niitä toiminnallisesti
-    Opiskelija ymmärtää hengityksen fysiologiaa
    o    opiskelija ymmärtää hengityksen merkityksen ja vaikutuksen omaan tanssiharjoitteluunsa ja tutkii tätä toiminnallisesti
-    Opiskelija osaa anatomiset perustasot, ja nivelten liikkeen suhteessa niihin ja ryhtyy soveltamaan tietoa
-    Opiskelija ymmärtää karkeasti erilaiset niveltyypit
-    Opiskelija ymmärtää lihasten perustoiminnan
    o    Opiskelija hahmottaa kehon keskivartalon ja yläraajan toimintaa
    o    Opiskelija ymmärtää perusasiat lihasten toiminnasta omassa kehossaan ja tutkii sitä toiminnallisesti
-    Opiskelija hahmottaa kehon muskuloskeletaalisen kokonaisrakenteen
    o    Erityisesti selkärangan ja yläraajan rakenteen ja toiminnan sekä näiden merkittävimmät termit/keholliset maamerkit
    o    erityisesti keskivartalon ja yläraajan lihakset ja näiden tehtävät
    o    opiskelija tutkii näitä toiminnallisesti
-    Opiskelija laatii liikeanalyysin itseä kiinnostavasta tanssiliikkeestä
    o    opiskelija tunnistaa omassa liikkeessään liiketasot, nivelten liikesuunnat, lihastyötavat sekä työskentelevät lihakset

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen lähiopetusviikonloppuun ja verkkotapaamisiin sekä itsenäiset tehtävät Moodlessa.

Oppimateriaali:
-    Blandine Calais-Germain: 2008, Anatomy of movement
-    Lisäksi sähköinen/opettajan tunneilla jakama materiaali
-    hanki itsellesi ja ota mukaan pitkä jumppakuminauha

Opettajat: ft Johanna Osmala ja TaM, ft Sanna Meska
Hör till helheten:
85908200: Tanssin anatomiaa ja fysiologiaa elämänkaaren eri vaiheissa (10 op), syksy 2023


Lärare: Useita opettajia

Antal platser: Maximalt antal platser 16, Lediga platser.

Undervisningsställe: ks. kurssin tiedot
Undervisningsspråk: Finska

Dag och klocktid: mån.: 16.00 - 20.00 lör.: 09.00 - 16.00

Termin: 4.9.2023 - 25.9.2023

Kursavgift: 175,00 €

Ects-poäng: 3.00

Anmälningstiden börjar: 30.8.2022 10.00

Anmälningstiden slutar: 30.8.2023 10.00

Visa kalender

Export kalender

Visa övriga kurser inom samma ämne

1
Anmäl dig