Helsingin seudun kesäyliopisto

Languages Search
Suomeksi På svenska

17901000 Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op, 2023

Järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti monimuoto-opintoina. HUOM! Opintoryhmätapaamiset järjestetään etäopetuksena. 

Kohderyhmä: Kaikki, jotka haluavat kehittää omaa organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella.

Kurssimaksut: Kokonaisuusmaksu 565 €, sisältää Turun yliopiston maksun 250 €

Tulevaisuudentutkimuksen opinnoista sanottua:

"Opinnot auttoivat jäsentämään uudelleen pitkän uran kartuttamaa tietoa ja näkemään asioita, joita on tarpeen opiskella lisää. Opiskelu tarjosi mahdollisuuden päästä sellaisten tulevaisuustiedon lähteille, joihin ei muutoin olisi helposti osunut. Tulevaisuustutkimuskeskustelun seuraaminen antoi rohkeutta itsekin ottaa esiin kiinnostavia asioita työyhteisössä. Kyllä kannatti."

"Kiinnostuin tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmistä ja niiden käytöstä omassa opiskeluprojektissani... Sain siis konkreettisesti uusia työkaluja, -välineitä ja verkostoja omaan työhöni ja jatko-opintoihini. Lukuvuosi oli työläs, mutta antoisa ja itselleni uusia näkökulmia avautui mielenkiintoisen asiasisällön, uuden oppimisen ja opiskelijaryhmän myötä."

 

Asiasana: tulevaisuudentutukimus, tulevaisuus, tutkimusmenetelmät, kehittäminen


The following courses are included in this module:
17901010: Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op
17901020: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
17901030: Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op
17901040: Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta, 5 op
17901050: Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op

Teacher: avoin Opettaja

Number of places: Maximum number of course participants 25, The course is fully booked, you can enroll on the waiting list.

Name of course location: ks. opintojaksot
Language: Finnish

Term: 10.1.2023 - 31.12.2023

Price: 565,00 € (University tuition fee 250,00 € will be billed later. Students will receive payment instructions by email)

Price when enrolling: 315,00 €

Ects credits: 25.00

Enrollment begins: 7.10.2022 10.00

Enrollment ends: 9.1.2023 23.59

Show course calendar

Export calendar

Show other courses on the same subject